Forside - Baggrund og vision - Om - Kommunikation via Facebook - Links
Pressemeddelelse - 28. oktober 2014

Protestunderskrifter: 118 ud af 180 mulige mod opsætning af kæmpevindmøller

I dag, d. 28. oktober, afleverede arbejdsgruppen ”Sundmoellepolitik.dk” til formanden for Teknisk Udvalg, Bo Jessen, på Tønder Rådhus 118 underskrifter på en protest mod opsætning af kæmpevindmøller i det åbne land øst for Mjolden. Alle 118 er fra Mjolden sogn. De 118 er ud af i alt ca 180 mulige, da ca 50 af områdets indbyggere ifølge Danmarks Statistik er børn. 8 andre har i øvrigt skrevet under, de bor i Mjoldens umiddelbare nærområde.

Nedenfor til orientering den tekst, som man har skrevet under på.

Protest mod opsætning af gigant-vindmøller
i området mellem Døstrup, Mjolden, Forballum, Abterp, Lunde, Nørre Vollum (Vindmølleområde 14 i kommunens temaplan). Oktober 2014.

Undertegnede borgere i området protesterer mod oprettelse af et industrielt vindmølleanlæg i ovennævnte område

Vi protesterer
på grund af sikre lydgener, den uafklarede, men mulige sundhedsrisiko, mulig stavnsbindende værdiforringelse af boliger, ødelæggelse af unikt kultur- og naturlandskab, truet dyre- og fugleliv og ødelæggelse af jagt.

Vi gør det på baggrund af

• at der med sikkerhed er lydgener, som vil være livskvalitetsforringende
• at der er stor usikkerhed og manglende viden om den egentlige sundhedsrisiko ved møller af den tænkte størrelse
• at borgere i vores område på grund af lydgener og mulig sundhedsrisiko får en værdiforringelse af huse som dermed stavnsbinder dem
• at et gammelt kulturlandskab, som med rette er under Kulturarvsstyrelsens bevågenhed, ødelægges
• at det nærliggende fredede Verdensnaturarvområde generes voldsomt syns- og lydmæssigt
• at ødelæggelsen af landskabet vil skade lokalområdets image og dermed dets fremtid
• at dyre- og fugleliv og jagten vil lide overlast