Forside - Baggrund og vision - Om - Kommunikation via Facebook - Links

Visualiseringer

På en måde er det ikke svært at forestille sig. hvordan et industrielt vindkraftanlæg kommmer til at se ud - hos os. Vi har efterhånden en del mølleparker i Tønder kommune, men vi hare ingen parker med gigantmøller. Nedenfor nogle ikke-professionelle forsøg på at anskueliggøre størrelsesforhold. Man må formodede kommunen snarest laver nogle egentlige prospekter

Generelt om konsekvenser for landskab

Udsigten udefra den fredede del af marsken - Turbine indsat i Tønders skyline

Nederst på siden kort over placeringen [her]
Visualisering fra Præstegårdsvej, Mjolden. Igen med forbehold for at proportionerne skal justeres. Sandsynligvis ser de større ud. Placeringen er forsøgt foretaget efter nedenstående kort. Hele området er ikke dækket af vinkelen her.
Placeringerne på ovenstående kort er baseret på et noget utydeligt kort, der har cirkuleret mellem interesserede (Se nedenfor). Det må forventes at kommunen snart publicerer et tydeligt læsbart.