Forside - Baggrund og vision - Om - Kommunikation via Facebook - Links
Prospekt: Tønder skyline

Et forsøg på at vise noget om gigantmøllernes størrelse ved at sætte bare én ind i Tønders skyline.

Se også: [Bredeådalen mellem Mjolden, Døstrup, Vollum] - Gigantmøller set fra Verdensnaturarv-området ved Ballum sluse.

Tønder byråd har besluttet at opstille en 2.3 megawat Siemens vindturbine på 150 meters højde i selve Tønder by for at vise at byens borgere gerne vil være solidariske med de mange mennesker ude i kommunen, som rammes af følgerne af at få placereret gigantmøller i deres nabolag. Byens borgere er ikke uden videre begejstrede for tanken. De har betinget sig at turbinen i det mindste standses mellem 23.00 og 7.00, så de ikke får ødelagt deres nattesøvn. [Billedet i højere opløsning]

Nej.. Ovenstående er en spøg fra webmasters side. Billedet er konstrueret for at anskueliggøre, HVOR store gigantmøllerne er – og hvor voldsomt de vil virke synsmæssigt i landskabet – også andre steder end i Tønder by. (Men, som Piet Hein skriver: ”Den der kun tager spøg for spøg og alvor kun alvorligt, har faktisk fattet begge dele lige dårligt”)

På de øvrige sider her på sundmoellepolitik.dk kan man læse om andre mulige og sandsynlige ulemper og skadelige virkninger. Men ideen med at turbinerne selvfølgelig stoppes kl. 23-7.00 er så indlysende god, at den da bør tages op alle steder. Det er ikke rimeligt at nogle få, som undertiden end ikke selv bor i nærheden af turbinerne, skovler guld ind døgnet rundt på bekostning af medborgernes nattesøvn. En sådan indlysende rimelig begrænsning af turbinernes drift vil i øvrigt stort set ligestille havvindmøller økonomisk – da man her ikke behøver at tænke på medborgeres nattesøvn, og de derfor kan køre hele tiden.

Webmaster: Kristen Skriver Frandsen

Tønder vandtårn er 40 meter højt, Kristkirkens tårn 50 meter, så proportionerne skulle være nogenlunde rigtige.