Forside - Baggrund og vision - Om - Kommunikation via Facebook - Links
Der findes forskellig medicinsk forskning, der peger på at der sundhedsrisici i forbindelse med især gigantvindmøller - og at disse risici er større jo mere massivt, man udsættes for påvirkning fra møllerne.

Vi fundet flere forskellige kilder, så det er muligt at tage stilling. Efterhånden vil de blive præsenteret her.

Nyest her på siden: Portugisisk undersøgelse
En række dias fra et PowerPoint beskriver dels hvordan lavfrekvent lyd (lyd under høregrænsen) virker, dels hvilke følger man i et bestemt område man har fundet. Der er tale om en portugisisk undersøgelse. [Se her]

Den undersøgelse bestyrker én i at det havde været klogt for alvor at vente på resultaterne i 2015 af den undersøgelse/vurdering sundhedsministeriet har sat i værk (og som borgmesteren også før valget lovede at ville. Den ovenstående undersøgelse viser hvordan lavfrekvent lyd målbart ændrer blodkar og hjertekar - det spørgsmål, som er i fokus i sundhedsministeriets undersøgelse. Derudover må man antage at LFL påvirker nervesystem og muligvis forskellige organer. Det undersøges ikke af sundhedsministeriet

Der er ikke kun spørgsmålet om lavfrekvent lyds virkning. Den hørbare lyd, som har et tilladt niveau, som om man dag og nat sidder i et åbent kontorlandskab, har uden tvivl, men desværre svært målelige og kvantificer bare psykiske følger.

Vi prøver at følge og bringe resultater fra så mange kilder som muligt.

Rapport fra Aalborg Universitet til Maastricht. Om forskellen på beregnet styrke af lavfrekvent lyd og faktisk målt lyd i beboelse nær vindturbineanlæg. [Her]. Undersøgelsen er omtalt i Ingeniøren. Den ene af forfatterne er professor Henrik Møller, som derefter er blevet fyret af "ækonomiske grunde [her]

Oversigt over risici ved Industrielle vindturbineanlæg - for familielæger (Canadisk)

Debatindlægget i det svenske “Läkartidningen” [her], som lå bag et TV2 indslag sommeren 2013, og som sendte et hold TV2 reportere til Mjolden. De kontaktede også forvaltning og borgmester, og undlod herefter at bringe indslaget, men bekynringen kom ud gennem andre medier (DR-Syd bl.a. ); Herefter lovede Tønders borgmester at afvente resultatet af ministeriets helbredsundersøgelse i 2015 - hvilket ikke har hindret ingangsættelse af temahøringer allerede nu i 2014. (Ministeren har da også ladet skinne igennem at undersøgelsens udfald er bestemt: Det skal berolige bogerne).

Stigende grad af evidens for fysiologiske skader. Cambridge University: [Her]

Lavfrenkvent lyds skadevirkning har været kendt længe. Jfr. bl. Minnesota-rapport fra 1987. Artikel i Telegraph.

Se billedserien fra et PowerPoint - vi arbejder på en oversættelse fra engelsk af teksten
Rapport: Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter Udført for Sundhedsstyrelsen [Her]

Den Delta-undersøgelse, hvis objekivitet Dansk Folkeparti, har rejst tvivl om [her]

Tvivlsom proces bag fastsættelsen af støjregler
en række hemmelige møder mellem Miljøstyrelsen og vindmølleindustrien er uden dokumentation [Se her]