Forside - Baggrund og vision - Om - Kommunikation via Facebook - Links
Om os bag initiativet til Sund Møllepolitik

En gruppe borgere i Mjolden, Døstrup, Ballum, Abterp, Lunde, Kvilum har taget initiativ til at lave et opklarende arbejde vedrørende etablering af et industrielt vindturbinekraftværk i Brede ådal. Vi er alle meget positive over tanken om en grøn energipolitik, men er samtidig interesserede i at man ikke i den grønne politiks navn tager skridt der er ødelæggende for menneskers helbred, for natur- og kulturlandskabet og for dyrelivet, og vi interesserede i fuld åbenhed om beslutnings- og iværksættelsesproces.

Vi er ikke nødvendigvis enige i alt for så vidt gælder spørgsmålet om vindmøller. Men vi deler den bekymring der ligger bag punkterne anført her - og vi er et langt stykke enige om, hvordan man videre bør arbejde med sagen.

Kontaktpersoner: Sognekonsulent Kristen Skriver Frandsen [mail] - Tlf: 23607634
Naturvejleder Lau Nørgaard. [mail] - Tlf. 74754590 - mobil: 29213225

Støttepersoner:

..[navne følge - vil blive bragt alfabetisk]