Forside - Om os - Medicinsk - Sund møllepolitik - Links

Mjolden Forsamlingshus var tirsdag den 21. oktober ramme om en debataften omkring vindmøller

Det var Mjolden Borgerforening der inviterede til debat om den Temaplan omkring vindmøller, helt specifikt område 14, som Tønder Kommune har sendt til høring, og ca 50 borgere mødte op for at give deres besyv med i debatten.

Jens Thyssen, formand for Borgerforeningen Døstrup – Mjolden var inviteret til at komme med et oplysende indlæg om planen, som han har sat sig grundig ind i.

Han forklarede meget nøgternt omkring Temaplanen, baggrund og vision, ide - høringsfase, køberetsordning, værditabsordning, grøn ordning, støj og klagemuligheder.
Derefter var der åben for debat.

Mødelederen åbnede for debatten med at spørge: Der er planlagt opstillet 450 møller i Tønder Kommune! De 32 er planlagt her i Mjolden! Vil vi have Danmarks største vindmøllepark som nærmeste nabo???

Mange borgere fra Mjolden, Døstrup, Lunde, Kringlum og Ottersbøl gav udtryk for stor bekymring. De var bekymrede for støjgener, lysgener og indvirkningen på natur og kultur og kirkelandskab. De var naturligvis også bekymrede for hvilken virkning udsigten til naboskab med vindmølleparken ville få for værdien af deres huse! Og hvad med Nationalpark og Verdens Naturarv. Hvad siger de til at få Danmarks største vindmøllepark som nærmeste nabo??

Den lokale aktionsgruppe imod vindmøllerne, Sundmoellepolitik.dk, opfordrede til at alle indsendte et høringssvar inden 29. oktober. Datoen var vigtig at overholde, fortalte Jens Thyssen. Der blev kun set på høringssvar, der kom ind inden denne dato.

Sundmoellepolitik.dk var også i gang med en underskriftsindsamling imod opsætning af møllerne.

Der var også flere der var positive overfor møllerne. Som en af deltagerne sagde: ” Jeg er grundlæggende for vindmøller, men hvis jeg skal se og høre på dem hele tiden, så skal det også betyde penge i min tegnebog”.

En deltager kaldte de bekymrede borgere for meget egoistiske, når de ikke ville støtte op omkring grøn energi. Møllerne kunne producere energi CO2 neutral, og så var vi ikke skyld i at havene omkring os steg og steg.

Der kom frem under debatten, at de fleste lodsejere allerede havde solgt rettighederne til opsætning af vindmøller på deres jord, det var i nogle tilfælde sket for flere år siden. Man fik næsten det indtryk at opkøberne brugte en form for mafiametoder for at få fat i rettighederne.

Der kom også forslag frem om at lave et stort lokalt vindmøllelaug, hvor alle i området havde andele, således at der lokalt blev indflydelse på mølleopsætningen, hvor – hvor mange og hvilken slags! Et lignende projekt var under oprettelse i Abterp og forslagsstilleren mente at det sagtens kunne kopieres til Mjolden.

En spændende aften, hvor alle kunne komme med tanker, bekymringer, og gode ideer.

Tekst og fotos: Karin Jensen, Ottersbøl