Forside - Baggrund og vision - Om - Kommunikation via Facebook - Links
Vi er bekymrede
 1. fordi det synes at være videnskabeligt dokumenteret at møller af den type både på grund af den hørbare støj og infrastøjen kan have alvorlige skadevirkninger fysisk, neurologisk og psykisk på mennesker på langt større afstand end hidtil antaget
 2. - dette bekræftes og sandsynliggøres af erfaringer som mennesker, som er blevet tvunget til at leve i møllernes nærhed, har haft og som de har offentliggjort i forskellig sammenhæng.
 3. fordi flere i gruppen har besøgt tilsvarende møller, og er rystede over oplevelsen af støj og en mere uhåndgribelig påvirkning af kroppen.
 4. over udsigten til at tilfældige borgere stavnsbindes til deres huse, som det er skadeligt for sundheden at bo i, og som af samme grund er blevet usælgelige
 5. over udsigten til den splittelse, der truer med at vokse frem i lokalsamfundene, hvor nogle får milliongevinster fra pengestærke interesser, mens andre mister, hvad de har, på grund af værdiforringelsen af deres hjem
 6. over konsekvenserne for fugle og dyreliv
 7. over den landskabelige ødelæggelse ved at et unikt landskab, den opdyrkede marsks store flader, gøres til et industrikvarter med støjende maskiner dag og nat.
 8. over at byer på kulturarvstyrelsens liste over den danske kulturarv trues på beboelseskvalitet og dermed fremtid
 9. over at der ikke er tænkt på det umiddelbare naboskab til vadehavsområdet som Danmark netop har fået optaget på UNESCOs naturverdensarvliste
Vi vil arbejde for
 1. at der kommer fuld offentlighed om aktører i processen
 2. at der ikke opsættes gigantmøller på land, men på havet
 3. at man som minimum venter med at vedtage at sætte bygning af gigantmøller i gang, indtil der foreligger resultater af grundige, uafhængige videnskabelige undersøgelse af påvirkning af helbred
 4. at der, hvis opførsel af gigantmøller gennemføres, er mere end 2 km til nærmeste beboelse og at antallet begrænses
 5. at der under alle omstændigheder tages tilstrækkeligt hensyn til natur og dyreliv
 6. at der tages tilstrækkeligt hensyn til kulturværdier, livskvalitet og turisme
 7. at der oprettes juridisk grundlag for at undersøge værditab på ejendomme i forbindelse med byggeriet og placere et ansvar for kompensation