Forside - Baggrund og vision - Om - Kommunikation via Facebook - Links
Høringsrunden i Tønder sat på tal

Nu har Teknisk Forvaltning i Tønder fået bearbejdet materialet fra høringsrunden i efteråret 2014.

Det skal så danne grundlag for den videre debat - og for politikernes beslutninger.

Bredeådalen (temaområde 14) har fået højeste prioritet - sammen med to andre områder.

Man har gjort det hele til matematik på så fiks en måde, at et lokalsamfunds holdninger fuldstændig druknes ved at blive indregnet under de langt større nabobyer. Mjoldens markante protest [Se her tidligere pressemeddelelse] usynliggøres ved at sættes på tal sammen med Skærbæk og Bredebro.

Indsigelsernes indhold er der ikke taget hensyn til. Dertil kommer at de er vanskelige at læse umiddelbart. Man skal vide at pdf-filer kan roteres ved højreklik på dem. Så behøver man ikke at dreje pc'en for at se dem. Det er det ikke alle der ved. Jeg som ellers er rutineret pc-bruger vidste det fx. ikke. De ligger i en slags rækkefølge, men da der nogle som omhandler flere område, kan der være lidt uklarhed.

Undertegnede har med god hjælp af Lau Nørgaard afsendt to indlæg, hovedsagen er den samme, men vægten lidt forskellige. Sendt til hhv. Jyske Vestkysten og Flensborg Avis og Der Nordschleswiger.

Indlæg 1:

Lader kommunen hånt om lokalsamfundene?

Nu foreligger Tønder Kommunes Tekniske Forvaltnings evaluering af borgernes reaktioner på temaplanen om etablering af industrielle vindmølleanlæg i kommunen. Man har på baggrund af den givet tre områder højprioritet – det ene øst for Mjolden syd for Skærbæk.

Det gør man på trods af en massiv modstand i Mjolden. 122 ud af 180 mulige har skrevet under på en protest og der er indgivet et større antal velunderbyggede indsigelser. Når området alligevel får højeste prioritet, skyldes det den smarte matematik. Man tager udgangspunkt i det finansieringsregulativ, som staten har fastsat, at beboere indenfor for 4,5 km har mulighed for at investere. Mjoldens 122 protester sammenholdes så med et indbyggerantal på knap 2000, hovedsageligt i Skærbæk og Bredebro. Meget få af dem generes på nogen måde af møllerne. De mærker ikke de økonomiske konsekvenser, som indebærer, at man bliver stavnsbundet, fordi ens hus bliver usælgeligt, de er fri for støjplagen, de udsættes ikke for helbredsrisici. Men det fortæller matematikken ikke.

Men ét er matematik, noget andet er politik. Kommunen følger den økonomisk magtfulde vindmølleindustri, de få indflydelsesrige lokale interesser. Egentligt demokrati er, at man lytter til borgerne. De mange indsigelser vil vise mange gode grunde til at betænke sig overfor at etablere industrianlægget øst for byen. Mjolden er af Kulturstyrelsen udpeget til beskyttelse mod store bebyggelser, et kultur/naturområde, som i mere end tusind år har ligget på geestranden ud mod marsken, med kirke, levende by med forsamlingshus, borger- og idrætsforening.

Byråd! Det er ikke matematik, men mennesker. Tag os alvorligt!

Kristen Skriver Frandsen,

Indlæg 2 - med lidt mere vægt på behandlingen af indsigelserne:

Er kommunen ligeglad med lokalsamfundene?

Nu foreligger Tønder Kommunes Tekniske Forvaltnings evaluering af borgernes reaktioner på temaplanen om etablering af industrielle vindmølleanlæg i kommunen. Tre områder har fået højprioritet – det ene er området øst for Mjolden syd for Skærbæk.

Det gør man på trods af en massiv modstand i Mjolden. 122 ud af 180 mulige har skrevet under på en protest og der er indgivet et større antal velunderbyggede indsigelser. Når området alligevel får højeste prioritet , skyldes det den fikse matematik, hvormed man omsætter protester i tal. Man tager udgangspunkt i det finansieringsregulativ, som staten har fastsat, at beboere indenfor for 4,5 km har mulighed for at investere i og derfor er interessenter. Mjoldens 122 protester sammenholdes så med et indbyggerantal på knap 2000, hovedsageligt i Skærbæk og Bredebro. Meget få af dem generes på nogen måde af møllerne. De mærker ikke de økonomiske konsekvenser, som indebærer, at man bliver stavnsbundet, fordi ens hus bliver usælgeligt, de er fri for støjplagen, de udsættes ikke for helbredsrisici, glimtende skygger og har derfor heller ikke noget at protestere imod. Men det skjuler matematikken.

Men ét er matematik , noget andet er politik. Egentligt demokrati er, at man lytter til borgerne. Muligheden for at indsende argumenterede indsigelser skulle netop være en platform, som ikke er til at manipulere med, som tal er. Det kan kommunen så hævde, at den har givet plads til, fordi alle indsigelserne kan læses på Teknisk Forvaltnings hjemmeside. Men materialet er i praksis uanvendeligt. Hverken politikere, journalister eller borgere har en chance for at få overblik over indholdet. Det ligger hulter til bulter i to store dokumenter - man skal tilmed vippe pc’en på højkant for at læse dokumentet!

Det er ellers i indsigelserne, man kan læse foruden om generelle bekymringer også om, hvordan Mjolden er et af Kulturarvstyrelsen særligt udpeget beskyttelsesområde – et unikt lokalsamfund, der i mere end tusind år har ligget på geestranden ud mod marsken, med kirke, og som stadig er en aktiv, levende by med forsamlingshus, borger- og idrætsforening, og som skal beskyttes mod større bygningsanlæg og som derfor med god grund ses som truet af planerne.

Byråd! Lad ikke beslutninger afhænge af matematik og manipulation, men af mennesker, der bor i området.

Kristen Skriver Frandsen,

Referat fra Teknisk Forvaltning kan læses her - og beregningsmodel og de indsigelserne nedenunder i "bilag"
To pdf-dokumenter rummer alle indsigelser.

Bilag 1

Temaområderne 1-21

Bilag 2

Temaområderne 21/22.. Almene indsigelser

For at læse dokumenterne retvendt på pc'en: Højreklik, vælg "roter med uret"