Forside - Baggrund og vision - Om - Kommunikation via Facebook - Links
Sund møllepolitik er: Gruppen bag "Sund møllepolitik - Brede Ådal" er gået med i arbejdet bag "Fællesgruppen mod kæmpevindmøller i Tønder Kommune".
Se fællesgruppens Facebookside
BREAKING NEWS: Ingen møller i Bredeådalen!
På byrådsmødet torsdag d. 29. april vedtog byrådet kun at arbejde videre med temaområderne 2 og 42 Områderne ved Rejsby og Tønder
Placering af møller til havs

Det er dyrere at bygge og producere el via havmøller - men det har ikke tilsvarende menneskelige, kulturelle og helbredsmæssige omkostninger som vindkraftværker på land har. Her kan man læse statens rent økonomiske vurdering. [Her]. Når udsigten er at udgifterne med tiden kommer i niveau med hinanden, må det være vigtigt at man ikke laver svært oprettelige skader med fortsat udbygning af landvindmøllenettet nu.

Byrådsmøde torsdag d. 30 kl 19.00

Mød op 18.30 før byrådsmødet ved byrådssalen. Det er vigtigt at støtte de kræfter der arbejder for en afskaffelse/udsættelse af temaplanen.

Arbejdsgruppen Sund Møllepolitik - i BredeådalenBevidst manipulation?

Resultatet af høringsrunde i Tønder Kommune foreligger nu -

Læs mere

Sund møllepolitik er:

Sund møllepolitik er:

Protestunderskrifter:

118 ud af ca 180 mulige

Se pressemeddelelse


Grundig medicinsk forskning af konsekvenser af lydpåvirkninger

Der findes allerede en del forskning på området. Det er vigtigt at den er uafhængig af de store økonomiske interesser - det er den ikke altid [eksempel].
Forskelligt om forskning på området

Nyt her: Tvivlsom proces førte til støjreglerne [Se her]

Hensyn af kærlighed til over 1000 år gammel kultur

Læs kulturarvsstyrelsens anvisninger for Mjolden. Man havde tydeligt nok ingen forestilling om 150 m møller, når her advarer mod lidt for store avlsbygninger. [Se her].

Generelt om kulturarv


Sund møllepolitik er:

Se Jørgen Kølles flotte billede af gæs - netop i området, hvor kommunen spørger om vi ønsker op til 32 møller opsat. Se her
Sund møllepolitik er:

Landskabsmæssige hensyn

Vadehavet har fået status af Verdens Naturarv. Det er et enestående område. At placere et antal gigantmøller lige op af dette område synes ikke velbetænkt.

Kommunens miljøplan

[Se en række visualiseringer, hvor det foreslåede, industrielle vindturbineanlæg er forsøgt sat ind for at anskueliggøre de natur-æstetiske konsekvenser ved opsætning af 150 m høje møller]

Lokal beslutning

Kommunen har et stort ansvar for, hvordan beslutningerne tages. Og for at statslige ønsker ikke føres igennem uden hensyn til det lokale Lige nu er vi i en høringsfase - [se her]. Mød op til møderne, giv din mening til kende.Enkelte byrådspolitikere har givet udtryk for at staten har pålagt kommunerne at give plads til møllerne. Det er ikke sandt. Beslutningen er lokal
Eksempel fra stilhed.eu på relevante spørgsmål til byråd

Mølle i Tønder by?

Kontaktpersoner: Sognekonsulent Kristen Skriver Frandsen [mail] - Tlf: 23607634
Naturvejleder Lau Nørgaard. [mail] - Tlf. 74754590 - Mobil: 29213225